Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen en hun vaardigheden. We willen Ace ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Een handleiding

In het begin van de unit vind je een opsomming van de lesdoelen en vaardigheden. In de marges vind je telkens didactische suggesties, zoals:

 • een opener met mogelijke vragen bij het begin van een les;
 • de lesbenodigdheden;
 • lessuggesties en tips rond differentiatie;
 • verwijzingen naar eerder geziene leerstof;
 • achtergrondinformatie bij de gebruikte teksten en video’s.

Pelckmans Portaal voor de leerkracht

 • Overzicht van leerplandoelstellingen KathOndVla, GO! en OVSG
 • Overzicht van tekstsoorten en teksttypes
 • Overzicht van de leerlijnen spreken, gespreks­vaardigheid, schrijven, luisteren en lezen
 • Aparte lees- en luistertoetsen per unit
 • Geïntegreerde toetsen per unit
 • Extra lesmateriaal op kopieerbladen

Cd en dvd

 • Luistermateriaal
 • Kijkfragmenten, waar zinvol beschikbaar met Engelstalige ondertitels.