Ace 5

Ace 5 SET(OC) is een apart leerwerkboek voor modernetalenklassen en biedt:

  • Verdieping en verbreding bij de thema’s en teksten uit Ace 5.
  • Opdrachten die aansluiten bij één of meerdere specifieke eindtermen rond taal en communicatie, taal als systeem, taal en literatuur.
  • Een duidelijke opsomming van de specifieke eindtermen die aan bod komen maakt samenwerking met collega’s Frans en Duits eenvoudiger.
SET(OC)