Ace 5
  • Een vertrouwde, herkenbare opbouw: elke unit bouwt op naar een taaltaak.
  • Flexibel inzetbaar: units variëren in lengte en zijn apart uitneembaar. Je kiest zelf in welke volgorde je de units behandelt.
  • Differentiatie: blauw gemarkeerde opdrachten voor leerlingen die meer uitdaging zoeken.
  • Ace Essential Grammar voor 5 en 6: alle grammatica gebundeld in een handig referentie-instrument. Remediëringsoefeningen grammatica op de meest gemaakte fouten staan in het werkboek en op Pelckmans Portaal.
Workbook

Taaltaak

  • Geïntegreerde taaltaak: leerlingen combineren in elke taaltaak zowel receptieve als productieve vaardigheden. 
  • Look back: leerlingen reflecteren kritisch en sturen hun leerproces bij. 

Strategieles

  • Bij elke taaltaak hoort een strategieles. De strategie die nodig is om de taaltaak tot een goed einde te brengen wordt vooraf
    geanalyseerd en ingeoefend.