DE AUTEURS
Harald Berings
Johan Delbaere
Carlo De Rycke


Lise Opsomer
Ann Van Hoefs

EINDREDACTIE
Carlo De Rycke

ADVISEUR
Genevieve Morgan
Sarah Strange

Ace legt de lat hoog
voor Engels

Ace 5het sluitstuk van de succesreeks, biedt ook voor het 6de jaar aso kwaliteits­volle lessen aan: actuele teksten, uitdagende taaltaken, uitdieping van grammatica en woordenschat in een functionele context. Zowel moderne literatuur als klassieke schrijvers komen ruim aan bod. Strategielessen bereiden de leerlingen voor op geïntegreerde taaltaken op academisch niveau. Zo worden je leerlingen klaar­gestoomd voor het hoger onderwijs, waar de kennis van het Engels onmisbaar is.

Om tegemoet te komen aan de eigenheid van de derde graad bieden we lessen aan die je flexibel kunt inzetten. Een bronnenboek met een rijk en gevarieerd aanbod aan authentieke teksten gecombineerd met een werkboek met gedifferen­tieerde opdrachten. Naargelang je klasgroep en het aantal lestijden kies je welke thema’s je uitdiept en op welk moment van het schooljaar je wat doet.

Voor de modernetalenrichtingen bieden we een apart leerwerkboek aan met opdrachten die tegemoet komen aan de specifieke eindtermen, waaronder de onderzoekscompetenties.